1. Patakaran sa Privacy

  Ang Rapid Screening Pty Ltd (ACN: 612 155 987) ay nakatuon sa paggalang sa privacy ng iyong personal at sensitibong impormasyon. AngAng Australian Privacy Principles ay nagbubuklod sa amin sa Privacy Act 1988 (Commonwealth)at iba pang naaangkop na batas kabilang angAustralian Crime Commission Act (2002). Inilalaan namin ang karapatang baguhin, baguhin o i-update ang patakaran sa privacy na ito anumang oras.

  Mahalagang madama mong ligtas ka sa amin. Mahalaga rin na maunawaan kung paano namin pinoprotektahan ang iyong privacy at kung paano, kailan at saan namin maaaring gamitin ang iyong mga detalye. Ang dokumentong ito ay nagbibigay ng impormasyon sa kung paano namin pinamamahalaan ang iyong personal na impormasyon, ang mga hakbang na ginagawa namin upang protektahan ang iyong privacy, gayundin kung paano, kailan at saan kami, ang mga Credit Bodies ie illion at NPCS (National Police Checking Service) ay maaaring mangolekta, humawak, gumamit at ibunyag ang iyong personal na impormasyon at kung paano lutasin ang anumang hindi pagkakaunawaan/reklamo na maaaring mayroon ka.

  Ang patakaran sa privacy na ito ay karagdagan sa aming Mga Tuntunin at Kundisyon.

  1. Anong uri ng personal na impormasyon ang kinokolekta Namin?

   Ang personal na impormasyon na aming kinokolekta at hawak ng milyon tungkol sa iyo ay ang impormasyong ibibigay mo sa amin upang magsagawa ng Credit Check.

   Ang impormasyong ito ay maaaring makuha nang direkta mula sa iyo (sa personal/malayuan/electronically)

   Ang impormasyong kinokolekta namin ay/maaaring magsama ng sensitibong impormasyon para tulungan kami sa iyong aplikasyon:

   1. Pangalan
   2. Apelyido
   3. Mga detalye ng contact
   4. Kasarian
   5. Impormasyon tungkol sa uri at layunin ng iyong Police Check
   6. Araw ng kapanganakan
   7. Mga address ng tirahan para sa huling 5 taon
   8. Mga detalye ng lisensya sa pagmamaneho
   9. Mga detalye ng pasaporte
   10. Anumang kasaysayan ng kriminal
   11. Kasaysayan ng Pagtatrabaho
   12. Sinusuri ng dating pulis ang impormasyong isinumite dati
   13. Biometric na impormasyon na gagamitin para sa layunin ng automated biometric verification o biometric identification kabilang ang
    1. mukha
    2. mga fingerprint
    3. iris
    4. palad
    5. pirma
    6. boses; o
   14. Anumang iba pang impormasyon na pinahintulutan mo kaming makuha kasama ang impormasyon ng kredito.

   Ang lahat ng impormasyon ay kokolektahin ayon sa batas at hindi mapanghimasok. Kung saan nakatanggap kami ng hindi hinihinging impormasyon, sisikapin naming sirain ang impormasyon kaagad at napapanahon, kasunod ng aming mga legal na kinakailangan.

   Ang impormasyong kinokolekta namin ay maaari ding gamitin upang tulungan kami sa patuloy na pagpapabuti at pagpapabuti ng aming mga serbisyo. Maaaring kabilang dito ang paggamit namin ng impormasyon upang magsagawa ng mga pag-audit, kontrol sa kalidad at mga update sa system. Makakatulong ito sa amin na matiyak na kami ay sumusunod at ang mga resultang ibinigay ay masusuri at mabisang pamamahalaan. Ang anumang mga natuklasan mula sa mga pag-audit, kontrol sa kalidad at mga pag-update ng system ay itatala sa aming registry upang malunasan at maaksyunan.

  2. Para saan namin ginagamit ang iyong impormasyon:
   1. Itatag at i-verify ang Iyong pagkakakilanlan;
   2. Kumilos bilang Iyong ahente bilang 'tagahanap ng access' upang makakuha ng impormasyon sa pag-uulat ng kredito tungkol sa Iyo;
   3. Ibigay sa Iyo ang Iyong credit score at iba pang impormasyon sa pag-uulat ng credit;
   4. Sumunod sa Aming mga obligasyong legal at regulasyon at tumulong sa mga ahensya o regulator ng gobyerno at nagpapatupad ng batas;
   5. Magsagawa ng pagsusuri at pagsusuri sa pagbuo ng panloob na sistema; at
   6. Anumang iba pang layunin ng suporta sa customer;
  3. Kanino namin ipinagpapalit ang Iyong impormasyon?

   Sa pangkalahatan, nagbubunyag Kami ng personal na impormasyon sa mga organisasyong tumutulong sa Amin na ibigay ang Aming mga serbisyo sa Iyo. Maaaring kabilang dito ang:

   1. Mga katawan sa pag-uulat ng kredito, tulad ng illion. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano ginagamit at pinangangasiwaan ng illion ang Iyong personal na impormasyon, mangyaring sumangguni sa mga patakaran sa privacy ng illion sawww.illion.com.au;
   2. Online na pag-verify ng pagkakakilanlan at mga tagapagbigay ng pagpapatotoo tulad ng Rapid ID upang makatulong na i-verify ang ID ng mga aplikante sa real-time. Nakipagsosyo kami sa Rapid ID na nakatuon sa pagprotekta sa privacy at pag-iingat ng impormasyon ng lahat ng aplikante. Nakatuon sila sa pangangasiwa ng personal na impormasyon kasunod ng mga naaangkop na batas sa privacy, kabilang ang Australian Privacy Act 1988 (Cth) at Australian Privacy Principles, New Zealand Privacy Act 1993 at ang mga prinsipyo nito sa privacy ng impormasyon. Maaari mong tingnan ang kanilang patakaran sa privacy sa pamamagitan ng pag-click sa link na itohttps://www.rapidid.io/privacy.
   3. Ang personal na impormasyon ay ibubunyag sa Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) at sa Australian Federal Police (AFP) upang magsagawa ng tseke ng pulisya. Dapat malaman na tayo ay akreditado at may kasunduan para sa Controlled Access by Duly Accredited Bodies to Nationally Coordinated Criminal History Checks, na tayo ay pinamamahalaan at ipinapatupad ng kanilang mga tuntunin at regulasyon.
   4. Ang aming mga supplier, ahente, kasama, kontratista at panlabas na tagapagbigay ng serbisyo.
   5. Mga katawan ng regulasyon, ahensya ng gobyerno at mga katawan na nagpapatupad ng batas sa anumang hurisdiksyon; at
   6. Maaari rin kaming magbigay ng personal na impormasyon tungkol sa Iyo sa mga panlabas na organisasyon sa mga pagkakataon kung saan Kami ay kinakailangan o pinahintulutan ng batas, o nang may Iyong tahasang pahintulot.
   7. Ang anumang impormasyong nauugnay sa kredito na nakuha Namin tungkol sa Iyo mula sa illion ay hindi ipapasa sa anumang mga bangko, credit union, credit provider o mortgage brokers ("Mga Tagabigay ng Produkto"), maliban kung hayagang pinahintulutan Mo.
  4. Paano i-access ang iyong personal na impormasyon at/o gumawa ng mga pagwawasto?

   May karapatan kang i-access at i-update ang iyong personal na impormasyong hawak ng Rapid Screening sa ilalimMga Prinsipyo sa Privacy ng Australia 12 at 13. Magagawa ito sa pamamagitan ng pag-log in sa aming website sawww.rapidscreening.com.auat gamit ang parehong email/password na ginawa sa pagpaparehistro.

   Bilang kahalili, maaari mo kaming tawagan (tingnan sa ibaba). Bago magbigay ng access o gumawa ng anumang pagwawasto sa iyong personal na impormasyon, dapat naming i-verify ang iyong pagkakakilanlan. Maaari rin naming hilingin sa iyo na tukuyin at tukuyin kung anong impormasyon at mga dokumento ang kailangan mong ma-access.

   Kung gusto mong i-access o i-update ang impormasyong hawak namin tungkol sa iyo, mangyaring ilagay ang iyong kahilingan sa isang email at ipadala ito sa[email protected]. Bilang kahalili, maaari kang tumawag

  5. Paano namin pinoprotektahan ang iyong personal na impormasyon?

   Upang makatulong na maprotektahan laban sa maling paggamit, panghihimasok, pagkawala, hindi awtorisadong pag-access,

   • Gumagamit ang Rapid Screening ng mga session na tumatakbo sa isang naka-encrypt na koneksyon sa SSL upang ilipat ang impormasyon ng user na ipinasok sa aming mga online na form
   • Ang lahat ng impormasyong nakaimbak sa elektronikong paraan at hard copy ay ligtas na hinahawakan sa mga datacentre na nakabase sa Australia.
   • Pisikal na seguridad ng aming mga lugar sa pamamagitan ng pagpigil sa hindi awtorisadong pag-access
   • Ang pag-update at pagsubok sa aming mga sistema ng seguridad sa patuloy na batayan
   • Pagsasanay sa aming mga empleyado sa kahalagahan ng pagiging kumpidensyal at pagpapanatili ng privacy at seguridad ng iyong impormasyon; at
   • Nililimitahan ang pag-access sa iyong personal na impormasyon sa mga empleyado na nangangailangan nito upang magbigay ng mga benepisyo o serbisyo sa iyo
   • Kinokontrol ng mga awtorisadong tauhan ang pag-access sa mga sensitibong lugar at ang mga kawani ay sinanay na sumunod sa mga pamamaraang tinitiyak ang kaligtasan ng iyong impormasyon.
   • Ang Rapid Screening ay napipilitang humawak ng mga rekord na may kaugnayan sa iyong NCCHC
  6. Nagbubunyag ba kami ng personal na impormasyon sa mga tatanggap sa ibang bansa?

   Hindi kami nagbubunyag ng personal na impormasyon sa mga tatanggap sa ibang bansa

  7. Koleksyon ng iba pang Impormasyon

   Kapag binisita mo ang aming website, gumagamit ang aming web server ng cookies upang mangolekta ng impormasyon na tumutulong sa amin na maunawaan kung paano ginagamit ng mga tao ang aming website upang magbigay ng mas magandang karanasan ng user. Maaaring kasama sa impormasyong nakolekta kung gaano ka katagal sa site, anong mga pamamaraan ang ginawa mo para makarating sa aming site at kung anong impormasyon ang iyong sinusuri sa aming site. Ang impormasyong nakolekta ay hindi makikilala ang mga indibidwal na gumagamit, at ang iyong IP address o iba pang personal na impormasyon ay hindi gaganapin sa aming server.

  8. Direktang Marketing

   Maaaring gamitin ang personal na impormasyong ibinigay mo o ng iyong LEC para sa mga email sa marketing. Kung hindi mo gustong makatanggap ng mga komunikasyong ito, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin upang mag-opt out.

  9. Ibinubunyag ba namin ang iyong personal na impormasyon sa sinuman sa labas ng Australia?

   Hindi namin ibinubunyag ang iyong personal na impormasyon sa mga entity na nasa labas ng Australia.

  10. Paano gumawa ng reklamo?

   Kung naniniwala ka na ang Rapid Screening ay lumabag o mali ang paghawak ng iyong personal na impormasyon laban sa Australia Privacy Principles o legislation, hinihikayat ka naming makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email sa[email protected].

   Layunin naming tumugon sa iyong mga reklamo bago matapos ang susunod na araw ng negosyo. Aayusin namin ang mga reklamo sa lalong madaling panahon, sa pangkalahatan sa loob ng 10 araw ng trabaho. Kung ang kaso

   Pagkatapos naming makumpleto ang aming mga katanungan, makikipag-ugnayan kami sa iyo upang ipaalam ang kinalabasan at

   Kung ang aming panloob na proseso ng pagsunod ay nabigo upang malutas ang usapin, ang isyu ay maaaring i-refer sa Office of the Australian Information Commissioner (OAIC).

   Ang mga potensyal na paglabag ay sineseryoso at iimbestigahan ng Rapid Screening. Ang anumang paglabag sa impormasyon ay ilalabas sa pamamagitan ng sulat, at gagawa ng mga hakbang upang matugunan ang paglabag.

   Sa Australia
   Opisina ng Australian Information Commissioner ay maaaring makipag-ugnayan sa:
   GPO Box 2999
   Canberra ACT 2601
   Australia
   Telepono:1300 363 992

   In New Zealand
   Opisina ng Australian Information Commissioner ay maaaring makipag-ugnayan sa:
   PO Box 10 094 Wellington 6143
   Telepono:1300 363 992

   Tandaan na ang email na hindi naka-encrypt at maaaring kopyahin o subaybayan.
  11. Proseso ng Pagtatalo

   Kung sakaling magkaroon ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa resulta ng tseke, kakailanganin mong makipag-ugnayan sa Rapid Screening upang kumpletuhin ang isang form sa pagresolba ng hindi pagkakaunawaan na susuriin ng pulisya o ng Credit body. Hihilingin sa iyo na balangkasin ang mga dahilan para sa hindi pagkakaunawaan at magbigay ng dokumentasyon upang suportahan ang iyong mga paghahabol. Ang ahensya ng pulisya at/o Credit Body ang mananagot para sa pagpapalabas ng impormasyon sa iyong NCCHC at/o resulta ng Credit Check kung saan sila ay mag-iimbestiga sa hindi pagkakaunawaan at tutukuyin ang isang naaangkop na resulta. Ang ahensya ng pulisya at/o Credit Body ay maaaring humiling ng karagdagang impormasyon upang suportahan ang kanilang imbestigasyon.

   Kapag natapos na ang hindi pagkakaunawaan, aabisuhan ang Rapid Screening tungkol sa isa sa mga sumusunod na resulta: "Matagumpay na resulta ng hindi pagkakaunawaan" o "Hindi matagumpay na resulta ng hindi pagkakaunawaan." Ang impormasyong ito ay ipapadala sa iyo.

  12. Makipag-ugnayan sa amin

   Kung mayroon kang anumang mga alalahanin tungkol sa aming patakaran sa privacy, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa:

   RapidScreening (Mga Pagsusuri ng Pambansang Pulisya)
   T: 1300 RAPID-X / 1300 727 439

   O maaari kang makipag-ugnayan kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon:

   Australian Criminal Intelligence Commission / National Police Checking Service
   T: (02) 6268 7900

   Australian Financial Complaints Authority (AFCA)
   Postal Address: Australian Financial Complaints Authority, GPO Box 3, Melbourne, VIC, 3001

   New Zealand Justice
   Telepono: 0800 268 787

 2. Issued: Feb 2022
  Reviewed: Aug 2023
  Version: 2.0